Fagoversetter.no
 

 

 
 

Jeg er utdannet i engelsk ved Høgskolen i Agder og jobber som frilansoversetter. Av utførte oppdrag kan nevnes brukerhåndbøker, pressemeldinger og ulike bøker. I tillegg transkriberer jeg for blant annet forfattere og Bergen tingrett. Ta kontakt for mer informasjon og pristilbud.

 

 

 

 

 

    

Siren Næs - Bendixens vei 22, 5063 Bergen - Tlf.: 905 88 781 - E-post: siren@fagoversetter.no   |   Org.nr. 986 017 208 MVA
Copyright © 2019 Siren Næs | Webløsning: LundbyWeb